logoutbildningkontakt

 

 

Form&Produktion

Grafisk produktion har inte bara en estetisk sida. Det är även en teknisk process. I dag förväntas originalare producera helt tryckfärdiga PDF:er utan fel och det ställer stora krav på den tekniska kompetensen. Begrepp som ICC-profiler, Färgstyrning, PDF/X-1a och Interaktivitet är en del av vardagen vid sidan om formgivningen. Helst skall allt gå fort också. Jobbar man med digitala medier så står man inför nya utmaningar som styrs av den teknikens förutsättningar och krav. Hur skall materialet se ut för webben, eller för Digital Publisering? Vad krävs för att enkelt skissa i tryckprogrammen och sedan flytta över materialet till digital miljö?

Jag är tekniker i grunden. För mig är det självklart att sätta mig in i hur programmen fungerar och hur den inblandade tekniken kan användas på bästa sätt för att snabbt och säkert leverera det som mottagaren vill ha.

Dessutom gäller det ju att hålla sig uppdaterad på allt nytt som händer. Inte minst på området Digital Publicering.

Digitala utgåvor för läsplattor (iPad och Android)
Så nytt att nästan ingen vet hur det fungerar. Men allt fler har blivit intresserade. Adobe Digital Publishing Suite eller MAG+ spelar ingen roll. Jag jobbar i bägge systemen. Vill någon ha hjälp med att publicera via App Store eller Android Market så bygger jag er App. Genom samarbete med Ctrl Publishing ordnar vi publiceringen.

Mallar i InDesign
Bygga mallar är en utmaning. Ju bättre mall, desto mer effektivt kan jag arbeta och spara tid både åt mig själv och min kund. Några exempel på det som går att bygga in i en mall:

  • Smarta kopplingar av format mellan Word och InDesign sparar tid vid formatering av magasin-innehåll eller böcker
  • GREP-teknik i styckeformat för att automatiskt formatera specifika textdelar inne i stycken, eller för att göra smarta Sök/Ersätt-baserade städningar i texter.
  • Objektformat för att formatera hela rutor med ett enda ”klick”, eller använda för att enkelt malla inställningar för skuggor och andra effekter.
  • Produktion via XML. En avancerad teknik för att importera information från databaser och snabbt strukturera och formatera bland annat kataloger.

Jag hjälper naturligtvis till att bygga mallar också. Tillsammans med originalare och formgivare skapar jag bättre funktionalitet i deras befintliga mallar. Eller bygger en ny mall för en ny produkt eller efter en redesign.

Färgstyrning & ICC-profiler
Alla vet att ICC-profiler är bra. Men hur de skall användas i den praktiska produktionen råder det ofta förvirring om. Det gäller att skapa ett konsekvent arbetsflöde med rätt färginställning genom hela processen. Jag hjälper gärna till att få ordning på profiler och arbetsflöden.

PDF för tryck
Det är lätt att gå vilse bland alla inställningar för PDF/X, färghantering och Acrobat-versioner. Om tryckeriet sen klagar blir det inte lättare. Jag har sysslat med dessa saker i 15 år och även utbildat personal på många tryckerier. Mina egna PDF-original fungerar, och jag hjälper gärna till om ni har problem med era.

Interaktiv PDF
Många PDF:er på nätet är bara lågupplösta versioner av tryck-PDF:er. Detta är slöseri, anser jag. En PDF kan innehålla klickbara innehållsförteckningar, länkar och korsreferenser till eget innehåll eller andra PDF:er och numera även video och ljud. Vad många inte förstått är att allt detta kan förberedasi samma InDesign-dokument som tryckoriginalet. Det är bara en fråga om planering.

InDesign till Flash
I InDesign CS5 kan man skapa Flash-animationer och även skissa hela Flash-siter. För mig som inte är Flash-utvecklare är detta toppen. Jag kan testa idéer och uppslag, visa kunden en demo och när vi är överrens exportera materialet och låta en flash-utvecklare göra den slutliga animeringen. Snabbare, smidigare och billigare både för mig och mina kunder.

 


Adobe Digital Publishing Suite
Ett av verktygen för att producera för digital publicering.


Mallar i InDesign
Med en smart mallkonstruktion kan du gå från ren text till färdig faktaruta med ett klick.


Färgstyrning
Se till att använda färgtyrning och ICC-profiler på rätt sätt i produktionen.PDF för tryck
Vilken inställning är det som gäller? Och vad skiljer de olika tryckinställningarna åt?Interaktiv PDF
Ljud och video? Eller kanske bokmärken och klickbara länkar till andra PDF:er eller till webben? Allt kan förberedas i InDesign.InDesign till Flash
Låt InDesign vara ditt skissverktyg även för Flashprojekt. Exportera som färdig Flash-applikation eller låt en Flashutvecklare ta över din skiss och färdigställa den.